IE-woordenboek » Verveelvoudigen

Verveelvoudigen is naast het openbaar maken één van de exploitatiebevoegdheden van de auteursrechthebbende. Dit begrip komt ook terug in het chipsrecht. Het betreft een exclusieve bevoegdheid van de maker, behoudens de beperkingen bij wet gesteld. De artikelen artikelen 13 en 14 Aw geven geen definitie van verveelvoudiging. Onder dit begrip valt kopiëren, maar ook vertalingen of verfilmen. Daarnaast wordt onder verveelvoudiging in het algemeen verstaan ‘iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt’.