IE-woordenboek » Verleningsdossier

In het octrooirecht kan het verleningsdossier een belangrijke rol spelen bij de uitleg van een octrooischrift. Er wordt vanuit gegaan dat de rechter er slechts op terughoudende wijze gebruik van mag maken en slechts verhelderende gegevens uit dat dossier mag gebruiken, wanneer, naar zijn oordeel, de gemiddelde vakman ook na bestudering van (octrooi)conclusies en tekeningen in redelijkheid nog mag twijfelen hoe de conclusies moeten worden begrepen.