IE-woordenboek » Verhuurrichtlijn

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie). Publicatieblad Nr. L 376 van 27/12/2006 blz. 0028 - 0035