IE-woordenboek » Verhuurrecht

Het verhuurrecht is een auteursrechtelijke beperking en geeft aan auteursrechthebbenden en aan houders van naburige rechten de bevoegdheid om het verhuren van hun prestaties (bijvoorbeeld een dvd) toe te staan of te verbieden. In zoverre is het een gewoon verbodsrecht. Voor het verhuren van auteursrechtelijk beschermd werk is toestemming vereist van de rechthebbende, tenzij het gaat om bouwwerken of om werken van toegepaste kunst. Het recht kan worden overgedragen, maar dan is een billijke vergoeding verschuldigd. Van dit vergoedingsrecht kan geen afstand worden gedaan (art. 12a Aw).