IE-woordenboek » Vergelijkende reclame

Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd (art. 6:194a BW). Vergelijken betreft meestal vergelijkende productreclame. Het gaat om mededelingen, die vaak in de sfeer van ‘afbreken’, of ‘misleiding’ kunnen komen. De aanwezigheid van dergelijke bijkomende omstandigheden zal de vergelijking al snel ongeoorloofd (en daarmee onrechtmatig) doen zijn.