IE-woordenboek » Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) of het Werkingsverdrag is een verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie waarin de bevoegdheden van de Europese Unie zijn geregeld. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie (afgekort VUE of EU-Verdrag) waarmee de Europese Unie werd opgericht (ook bekend als het Verdrag van Maastricht), vormt dit verdrag het fundament van de Europese Unie. Dit verdrag is de laatste keer gewijzigd door Verdrag van Lissabon.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap (EG) opgegaan in de Europese Unie (EU). De terminologie is veranderd van EG in EU. Dat betekent dat alle wetgeving en rechterlijke uitspraken van vóór deze datum veelal in oude terminologie worden vermeld. Na die datum zijn alle aanduidingen die gebaseerd zijn op de gemeenschap strikt genomen vervangen door Unie. Het Hof van Justitie EG (HvJ EG) is vervangen door HvJ EU en het Gerecht van Eerste Aanleg is nu afgekort tot het Gerecht (art. 19 lid 1 VWEU).