IE-woordenboek » Universele Auteursrecht Conventie

De Universele Auteursrecht Conventie (UAC) geeft - evenals de BC]- een zeker minimumbeschermingsniveau. Ook de UAC gaat uit van het assimilatiebeginsel en verschaft enkele materiële rechten, doch juist hier blijkt een aanmerkelijk lager beschermingsniveau. De UAC kent in tegenstelling tot de BC ‘droit moral’ en een beperkter vertaalrecht. Belangrijker is het formele vereiste van de zogenoemde copyright-notice, waaraan een niet-onderdaan moet voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen.