IE-woordenboek » Uitvinding

Een uitvinding is een begrip uit het octrooirecht. In de Rijksoctrooiwet 1995 wordt slechts geen definitie van het begrip uitvinding gegeven. De wet geeft in 2 en 2a ROW 1995 aan wat er in ieder geval niet onder een uitvinding wordt verstaan. Volgens de MvT ligt in de uitvinding besloten: een weten, een kunnen en een vooruitgang op het gebied van de aanwending van natuurkrachten. In ‘een weten’ ligt de erkenning besloten van de mogelijkheid van een dergelijke aanwending. Met ‘een kunnen’ wordt gedoeld op het verwerkelijken van die mogelijkheid. De ‘vooruitgang’ (of het nieuwe technische effect) betekent dat een deskundige niet zonder meer tot de vinding zou kunnen komen. De wetgever heeft de uitvinding afgebakend van begrippen als ontdekking en technische handgreep.