IE-woordenboek » Uitputting

Uitputting is een begrip dat van toepassing is op alle IE-rechten. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in een lidstaat van de EU in het verkeer is gebracht.

In het IE-recht kan men geen rechten meer doen gelden op producten die zijn uitgeput. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in een lidstaat in het verkeer is gebracht. Het moet daarbij gaan op een exemplaar, iets moet op een drager zijn vastgelegd. Uitzending of uitvoering vallen daar om die reden niet onder. Software op een cd kan dus zijn uitgeput, maar software dat online verspreid wordt dus niet. Het gaat enkel om het exemplaar zoals dat door de rechthebbende in het verkeer is gebracht. Wanneer een exemplaar wordt gewijzigd dan is er geen sprake meer van uitputting en wordt er waarschijnlijk gewoon inbreuk gemaakt. Uitputting betekent slechts dat hij geen recht meer heeft ten aanzien van eenmaal onder zijn recht op de markt gebrachte exemplaren; hij kan niets doen tegen het doorverhandelen ervan.