IE-woordenboek » Uitputting

Uitputting is een begrip dat van toepassing is op alle IE-rechten. Er is sprake van uitputting wanneer het betreffende exemplaar van het product door (of namens) de rechthebbende rechtmatig in een lidstaat van de EU in het verkeer is gebracht.