IE-woordenboek » Uitkomst op het gebied van de nijverheid

Uitkomst op het gebied van de nijverheid is een begrip uit het octrooirecht. Het woord nijverheid komt ook voor in artikel 10, lid 1 onder 11 Aw. In het octrooirecht is dit begrip neergelegd in artikel 2, lid 1 ROW 1995. Wil de uitvinding octrooieerbaar zijn dan moet zij een praktisch resultaat opleveren, dat voor de praktijk van belang is, met andere woorden, de uitvinding moet kunnen worden toegepast. Het resultaat, waartoe de uitvinding(sgedachte) leidt, moet liggen op het gebied van de nijverheid. Het begrip nijverheid moet ruim worden opgevat, mede omvattend de ambachtelijke nijverheid, waaronder landbouw, bosbouw en visserij.