IE-woordenboek » Trademark Reform Package

De hervormingen in het Europees merkenrecht hebben als doel het merkenrecht in Europa effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen wordt in de (buitenlandse) media ook wel aangeduid als het ‘Trademark Reform Package’.

Het Trademark Reform Package bestaat uit een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening, beide van december 2015. Het package bevat belangrijke wijzigingen voor houders van Benelux- en Uniemerken. In de Benelux zal in de komende drie jaar het nodige gaan veranderen, terwijl veranderingen in de EU merkenwetgeving reeds per eind maart 2016 gelden.