IE-woordenboek » Tentoonstellingsprioriteit

De tentoonstellingsprioriteit is een term die verbonden is met verschillende IE-rechten. De tentoonstellingsprioriteit is onder andere opgenomen in art. 11 UvP). Een tentoonstellingsprioriteit wil zeggen dat de openbaarmaking van een bepaald beschermingsobject op een (erkende) tentoonstelling de eisen die gesteld worden aan de bescherming van dat object buiten beschouwing laten. Zo wordt op grond van art. 5, lid 1 ROW 1995 de nieuwheid van een uitvinding niet aangetast wanneer deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit artikel.