IE-woordenboek » Tekeningenrecht

Het tekeningenrecht bestaat uit het geheel van regels dat voor de Benelux is neergelegd in het BVIE en betreft volgens artikel 3.1, lid 2: het uitsluitend recht op het nieuwe uiterlijk van een bepaald voortbrengsel (tekening) met een eigen karakter.

Het tekeningenrecht beschermt het 2-dimensionale patroon of de tekening van bijvoorbeeld een kledingstof, behang of een tegel. Het modellenrecht beschermt de vormgeving van bijvoorbeeld een wekker, speelgoed of stoel (3-dimensionale voorwerpen).

Het tekeningen- of modellenrecht is één en hetzelfde IE-recht, geregeld in het BVIE. Voor tekeningen en modellen gelden dus dezelfde regels.