IE-woordenboek » Teken

Een teken is een begrip uit het merkenrecht. Een teken kan in de Benelux een merk vormen wanneer voldaan wordt aan de vereisten uit artikel 2.1 en 2.11 BVIE. Voor een Uniemerk gelden in beginsel dezelfde voorwaarden.

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (art. 2.1. BVIE).