IE-woordenboek » Technische voorziening

Het auteursrecht kent in artikel 29a e.v. Aw bepalingen voor technische voorzieningen ter beveiliging waaronder een verbod op het omzeilen van technische voorzieningen. Artikel 29a, lid 1 geeft eveneens een omschrijving wat onder een een technische voorziening dient te worden verstaan.Deze voorzieningen worden vaak omschreven als Digital Rights Management (DRM).