IE-woordenboek » Tangwerking

De term tangwerking verwijst naar het modellenrecht. Doordat het BVIE en voorheen de BTMW zowel voor de toekenning van bescherming als voor de beschermingsomvang van het model hetzelfde criterium van ‘dezelfde algemene indruk’ (en voor de BTMW: ‘ondergeschikte verschillen’) aanhoudt, kan het voorkomen dat bij een modelinbreuk de eiser (deposant) door de gedaagde ‘in de tang’ van art. 3.3 en 3.16 BVIE genomen wordt. Want óf het gedeponeerde en aangevallen model verschillen voldoende, en dan is er geen inbreuk volgens art. 3.16; óf zij verschillen onvoldoende, maar dan verschilt het model van de eiser en het oudere model ook niet voldoende en dan is het modeldepot van eiser nietig (want niet nieuw).