IE-woordenboek » Substantiële investering

Substantiële investering is een term uit het databankenrecht. Voor de bescherming van een databank is een dergelijke substantiële investering vereist en slechts de investering omvat slechts het opzoeken, verzamelen, controleren en presenteren van bestaande gegevens en niet de middelen die zijn gebruikt voor het creëren van de gegevens die tezamen de databank vormen. Dit begrip hangt samen met de zogenaamde spin-off theorie. Het Hof van Justitie EU vult deze term nader in.