IE-woordenboek » Stempel octrooi

De term “stempel octrooi” wordt wat oneerbiedig gebruikt voor een octrooi dat verleend wordt onder een registratiestelsel ofwel declaratoir systeem van octrooirecht. Zo’n systeem is bijvoorbeeld het Nederlandse onder de ROW 1995.