IE-woordenboek » Stand van de techniek

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd volgens artikel 4 ROW 1995 indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek (of prior art). De stand van de techniek verwijst dan naar alle informatie wat vóór de indiening van de octrooiaanvraag schriftelijk of mondeling openbaar toegankelijk is gemaakt (zie tweede lid).