IE-woordenboek » Spin-off

De term spin-off verwijst doorgaans naar het databankenrecht. Databanken die als zogenoemde spin-off ontstaan, dus niets meer doen dan reeds bestaande gegevens toegankelijk maken, zouden dan niet voor bescherming in aanmerking komen. Hierbij kan worden gedacht aan een sterrenkaart als spin-off van ruimte-onderzoek of een spoorboekje als spin-off van het laten rijden van treinen en het telefoonboek als spin-off van een communicatie-infrastructuur. Of het Hof van Justitie EU de spin-off theorie in al haar arresten toepast staat open voor debat.