IE-woordenboek » Slaafse nabootsing

De terminologie ‘slaafse nabootsing’ is algemeen geaccepteerd, maar wordt gekenmerkt door verwarring. Zo gaat het leerstuk van de slaafse nabootsing over meer dan alleen slaafs nagebootste producten en is niet het nabootsen als zodanig onrechtmatig, maar het veroorzaken van verwarringsgevaar. Het leerstuk van de slaafse nabootsing wordt in de basis gevormd door het Hyster-arrest van 1953 (HR 26 juni 1953 (Hyster Karry Krane I) en het onrechtmatige daadsrecht (ex art. 6:162 BW).