IE-woordenboek » Secundaire openbaarmaking

Secundaire openbaarmaking is een term die verbonden is met het begrip openbaar maken uit het auteursrecht. Een openbaarmaking of exploitatie kan zich opstapelen. Een optreden dat wordt gegeven, kan tegelijkertijd ook door de radio en televisie worden uitgezonden, die het op hun beurt weer openbaar maken. Op die wijze kan iedere handeling een zelfstandige openbaarmaking zijn (ook als ze tegelijk plaatsvinden en zelfs van elkaar zijn afgeleid), de secundaire openbaarmaking.