IE-woordenboek » Samenloop

Producten vinden zelden bij slechts één IE-recht bescherming. Bij cumulatie proberen partijen aanvullende bescherming te vinden in twee of meer regimes. De mogelijkheid tot een beroep op cumulatie komt voort uit de samenloop binnen één object dat beschermd wordt door verschillende regimes. Samenloop en cumulatie worden vaak als synoniemen gebruikt. In het standaardarrest voor samenloop in het IE-recht, Decaux/Mediamax oordeelde de Hoge Raad dat samenloop in beginsel mogelijk is.