IE-woordenboek » Resultaatgerichte leer

Om in de verschillende soorten IE-rechten, zoals het auteursrecht, merkenrecht of modellenrecht, vast te kunnen stellen of er sprake is van een technische functie zijn er twee leren ontwikkeld, de zogenaamde resultaatgerichte leer en de apparaatgerichte leer. Bij de resultaatgerichte leer gaat het om de vraag of een kenmerk door technische noodzaak onmisbaar is als enige oplossing die tot een bepaald resultaat kan leiden. Bij de apparaat gerichte leer gaat het er om of de kenmerken van een voortbrengsel (anders dan de sierkenmerken) door de technische functie worden bepaald.