IE-woordenboek » Reprorecht

Reprorecht is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het reprorecht is het recht tot reproductie (kopiëren) voor ondernemingen, instellingen en overheid (= niet voor privé-personen) en is geregeld in de artikelen 16h t/m 16m Aw.