IE-woordenboek » Reclamerecht

Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent drie algemene regelingen voor reclame-uitingen:

  • Misleidende reclame;
  • Vergelijkende reclame;
  • Reclame als oneerlijke handelspraktijk..

Er zijn tevens reclamebepalingen in bijzondere wetten, zoals de Warenwet, geneesmiddelenwetgeving en de multimediawet. Zo staan in de Warenwet bestaan er tal van besluiten die iets zeggen over reclame-uitingen over het betreffende product, zoals dons of speelgoed.

Tot slot is er de zelfregulering in de vorm van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en enkele andere codes. De NRC bestaat uit een algemene reclame code en een groeiend aantal bijzondere codes, gericht op bijzondere praktijken (wat betreft product, medium e.d.). Een aantal vormen van reclame zal buiten de drie bijzondere wettelijke regelingen vallen. Daarbij valt te denken aan aanhakende, afbrekende of shockerende reclame, hoewel die laatste mogelijk als ‘agressieve handelspraktijk’ kan gelden. Voor al deze andere vormen van reclame geldt onverkort artikel 6:162 BW.