IE-woordenboek » Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie (RCC) maakt onderdeel uit van de Stichting Reclame Code (SRC) en is de (zelfregulerings)instantie waar men klachten in kan dienen over reclame-uitingen. Het beoordeelt of een reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Vaak wordt een lopende reclame dan gestaakt. Het staat ieder vrij, ook na een uitspraak, om een reclame-uiting aan de rechter voor te leggen. De uitspraken van de RCC zijn openbaar.