IE-woordenboek » Rechthebbende

Met de rechthebbende wordt diegene bedoeld die aanspraak op heeft op een bepaald IE-recht. Zo is iemand na overdracht van een IE-recht de nieuwe rechthebbende. Maar ook een licentiehouder kan een rechthebbende zijn.