IE-woordenboek » Raad voor plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, die uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht), de toelating van plantenrassen en de verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn:

De Raad voor plantenrassen is een zelfstandig bestuursorgaan en als enige instantiea in Nederland verantwoordelijk voor kwekersrecht verlening en toelating van plantenrassen en opstanden. De Raad wordt ondersteund door het Bureau voor plantenrassen, wat een onderdeel is van Naktuinbouw.