IE-woordenboek » Publiek domein

Met de term publiek domein wordt bedoeld dat het een ieder, zonder beperkingen, vrij staat om gebruik te maken van alle uitingen. Wanneer van mening is dat bijvoorbeeld een werk in het publiek domein zou moeten vallen, dan bedoelt men dat iedereen zonder beperkingen van dat werk gebruik zo moeten mogen maken. Na afloop van elke beschermingsduur van een IE-recht valt het beschermingsobject (bv. een werk) in het publiek domein. Zo valt een auteursrechtelijk beschermd werk na ruim 70 jaar altijd in het publiek domein en mag iedereen dat werk gebruiken. Oude boeken kunnen om die reden goedkoop in herdruk worden uitgegeven.