IE-woordenboek » Prioriteit

Prioriteit is een term die verbonden is met verschillende IE-rechten. Met prioriteit wordt bedoeld dat een iemand danwel voorrang kan krijgen een recht in andere landen aan te vragen (bv. unieprioriteit) danwel dat iemand voorrang krijgt boven een andere rechthebbende (vb. tentoonstellingsprioriteit), wat niet automatisch betekent dat de andere rechthebbende geen rechten meer heeft.