IE-woordenboek » Prestatiebescherming

Prestatiebescherming is een term die verbonden is met het onrechtmatige daadsrecht. In het arrest HR 27 juni 1986 (Holland Nautic/Decca) is de Hoge Raad nagegaan in hoeverre immateriƫle prestaties op grond van artikel 6:162 BW beschermd kunnen worden. Zie ook eƩnlijnsprestatie.