IE-woordenboek » Persoonlijk stempel

De Hoge Raad lijkt in het HR 30 mei 2008 (Endstra-tapes) een duidelijke scheiding aangebracht te hebben tussen het vereiste van ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ (‘EOK’) en Persoonlijk stempel (‘PS’). Het vereiste van ‘persoonlijk stempel’ betekent dan dat de vorm(geving) ‘die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes’. Het ‘persoonlijk stempel’ staat zodoende voor het vereiste van creativiteit.

Jurisprudentie