IE-woordenboek » Patent troll

Patent troll is een term uit het octrooirecht en wordt vaak gebruikt ter aanduiding van personen of ondernemingen die octrooien aanvragen of beheren maar zelf de uitvinding niet produceren. De octrooien worden vaak actief ingezet om rechten af te dwingen.