IE-woordenboek » Patent fence

Een patent fence is een term uit het octrooirecht. In de praktijk betekent dit dat iemand met een serie octrooien van substituten rondom een octrooi of uitvinding legt en het daarmee anderen lastig maakt om verbeteringen aan te brengen op het oorspronkelijke octrooi of uitvinding. Diegenen legt als het ware een hek om de uitvinding heen.