IE-woordenboek » Patent Corporation Treaty (PCT)

Een internationale octrooiaanvrage kan plaatsvinden op grond van het Patent Cooperation Treaty (PCT). De aanvrager dient één aanvrage in, waarbij de landen worden aangewezen waarin men bescherming wenst. Het onderzoek of de aanvrage nieuw is en octrooieerbaar vindt centraal plaats bij één van de International Searching Authorities. Voor Nederland is dat het Europees Octrooibureau (EOB).