IE-woordenboek » Patent

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee de rechthebbende een ander kan verbieden deze uitvinding toe te passen gedurende een bepaalde periode. Het octrooirecht wordt voor Nederland geregeld in de Rijksoctrooiwet, het Europees Octrooiverdrag of de Patent Cooperation Treaty.

  • Nederlands octrooi (geregistreerd bij Octrooicentrum en geldig in Nederland)
  • Europees octrooi (geregistreerd bij Europees Octrooibureau en geldig in Europa)