IE-woordenboek » Parodie

De parodie(exceptie) is een term die verbonden is met het [auteursrecht]. De parodie (of karikatuur danwel pastiche) geldt als een beperking op het exclusieve recht van verveelvoudigen en is geregeld in artikel 18b Aw.