IE-woordenboek » Overeenkomst van Nice

De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Door middel van deze nummers wordt vermeldt voor welke klasse het merk is ingeschreven. Bijvoorbeeld:

Klasse 28: Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.