IE-woordenboek » Overeenkomst van Locarno

Voor de toepassing van de Modellenverordening is de bijlage bij de Overeenkomst van Locarno van 18 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid van toepassing.

De Classificatie van Locarno is de internationale classificatie voor de inschrijving van tekeningen of modellen. Deze nummers bieden een classificatie van de voortbrengselen en hebben vooral een administratieve functie. Bijvoorbeeld: T0319 voor Speelgoed