IE-woordenboek » Overdracht

Er is sprake van overdracht wanneer een rechthebbende zijn rechten overdraagt aan iemand anders. Het verschil met een licentie is dat bij een licentie het eigendom bij de rechthebbende blijft en de ander slechts een gebruiksrecht (licentie) krijgt.

Of en hoe een recht kan worden overdragen is per recht geregeld. In beginsel zijn alle rechten overdraagbaar. Vaak gebeurt dit bij akte, maar bijvoorbeeld artikel 45d Aw kent een vermoeden van overdracht van rechten aan de filmproducent (tenzij anders overeengekomen).