IE-woordenboek » Openbaar maken

Openbaar maken is naast verveelvoudigen één van de exploitatiebevoegdheden van de auteursrechthebbende. Het betreft een exclusieve bevoegdheid van de maker, behoudens de beperkingen bij wet gesteld. Artikel 12, lid 1 Aw geeft een niet limitatieve opsomming van wat onder openbaar maken valt: openbaarmaking van een verveelvoudiging, verbreiding, zolang het niet in druk is verschenen, verhuren of uitlenen, voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar, het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet. Sommige beperkingen nader uitgewerkt. Wanneer het openbaar maken zich opstapelen spreekt men ook wel van een secundaire openbaarmaking.