IE-woordenboek » Open Source

Met de term Open source wordt vaak bedoelde dat andere dan de maker een vrije toegang heeft tot de bronmaterialen van het eindproduct, vaak software. Omdat er van auteursrecht geen afstand kan worden gedaan gebruikt men verschillende van zogenaamde open source licenties om de broncode met elkaar te kunnen delen. Hoewel deze overeenkomsten in beginsel allemaal de ‘open source’ gedachte delen, kunnen zij inhoudelijk (behoorlijk) verschillen. Een aantal van deze licenties zijn terug te vinden op de website van the Open Source Initiative (OSI).