IE-woordenboek » Ongeoorloofde mededinging

De term ongeoorloofde mededinging ziet voor het IE-recht op een aantal gedragsnormen die niet in zogenaamde IE-wetten zijn vastgelegd. Het betreft hier de normen van ongeoorloofde mededinging, zoals slaafse nabootsing, prestatiebescherming, bedrijfsgeheimen, oneerlijke handelspraktijken en reclamerecht.