IE-woordenboek » Oneerlijke handelspraktijken

De wettelijke regeling oneerlijke handelspraktijken is opgenomen in het BW in de artikelen 6:193a-j BW. Het betreft een regeling waarmee consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen opkomen. De misleidende en vergelijkende reclame zijn regelingen waar de producent tegen oneerlijke handelspraktijken kan opkomen. De vraag of consumenten er niet op achteruit gaan wanneer zij geen beroep meer kunnen doen op de regeling misleidende reclame is in de parlementaire geschiedenis uitvoerig besproken (Kamerstukken II 30 928, nr. 8, p. 5-6).