IE-woordenboek » Octrooiconclusie

Een octrooiconclusie is de woordelijke uitleg van de uitvinding. Bij uitleg van octrooiconclusies gaat het over de vaststelling hoever het octrooimonopolie reikt. De Rijksoctrooiwet stelt in artikel 53, lid 2 dat het octrooirecht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.