IE-woordenboek » Octrooicentrum

Degene die een octrooi wil verkrijgen, dient zijn aanvrage daartoe in bij het Bureau. Tegenwoordig het Octrooicentrum Nederland). Het Bureau controleert of de aanvrage aan de formele vereisten voldoet. Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Voorheen het Bureau voor de Industriƫle Eigendom (BIE).