IE-woordenboek » Nieuwsexceptie

Nieuwsexceptie is een term die verbonden is met het auteursrecht en een beperking geeft (o.a. omtrent artikelen rondom de actualiteit) aan het exclusieve recht van de maker op zijn werk en is geregeld in artikel 15 Aw.