IE-woordenboek » Nieuwheidsonderzoek

Nieuwheidsonderzoek is een term uit het octrooirecht en ziet op het onderzoek naar de vraag of de uitvinding nieuw is. Dat onderzoek vindt centraal plaats bij één van de Bureau’s. Voor Nederland is dat nationaal het Octrooicentrum Nederland of voor de EU het EOB.